Úradné preklady - ukrajinský jazyk

- odporúčame
Meno Kraj Okres Mesto Mail Tel. číslo Bližšie informácie
   Mgr. Tatiana Mikovčáková Košický kraj Košice Košice mikovcakova@centrum.sk +421 90 456 0707 Mgr. Tatiana Mikovčáková - detail

Úradné tlmočenie - ukrajinský jazyk

- odporúčame
Meno Kraj Okres Mesto Mail Tel. číslo Bližšie informácie
   Mgr. Tatiana Mikovčáková Košický kraj Košice Košice mikovcakova@centrum.sk +421 90 456 0707 Mgr. Tatiana Mikovčáková - detail